Schoolgids

Obs de dubbelster info

De Dubbelster is een kleinschalige openbare basisschool in Kattenbroek. De school is op één augustus 1975 gestart in Hoogland en kreeg in 1991 haar nieuwe behuizing in Kattenbroek. De naam “De Dubbelster” symboliseerde bij de start van de school de integratie tussen lagere- en kleuterschool tot basisschool. Een dubbelster ziet er aan de hemel uit als één ster, maar wie nauwkeurig kijkt, ziet dat het er twee zijn. De Dubbelster is één van de openbare basisscholen die vallen onder het bestuur van Stichting Meerkring. Meer informatie over onze stichting kunt u vinden op de website, http://www.meerkring.nl/

De extra’s van De Dubbelster
Europees Samenwerkingsverband
Schoolverlaters
Medezeggenschapsraad
Vakanties en studiedagen schooljaar 2013-2014
Schooltijden
Schoolorganisatie
Groepsindeling 2013-2014
Management
HVO en LEGO
Ondersteunend personeel
Eten en drinken tijdens de kleine pauze en de lunch
Verjaardagen
BSO (buitenschoolse opvang):
Voorschool op De Dubbelster
Gymnastiekrooster voor de groepen 3 t/m 8
Informatievoorziening vanuit de school
Oudervereniging (OV) en Tussenschoolse Opvang (TSO)
Milieu
Hoofdluis
Veiligheid in, op en rond de school
Veiligheid in, op en rond de school
Mobiele telefoons
Roken
Honden op het schoolplein en in de school
Klachtenregeling
Afwezigheid melden, ziekmelden, verlof en vakantie
Ziekte van leerkrachten
OCW brochure
VOO (vereniging voor openbaar onderwijs)
Fietsenstalling
Gevonden voorwerpen
Aansprakelijkheid

Heeft u na het lezen van deze gids nog vragen? Mist u informatie? Neemt u dan contact op met de directie of met de leerkracht van uw kind. Wij beantwoorden uw vragen graag!
Dawnload de jaarinformatie 2013-2014 als PDF (1)