Formulieren

Aanmeldingsfomulier nieuwe leerlingen

•U kunt hier het fomulier downloaden voor het aanmelden van uw kind.

Download: aanmeldingsfomulier.

•Hier kunt u een uitnodiging en de data van de informatieochtenden downloaden.

Data INFORMATIEOCHTENDEN 2015-2016

Verlofaanvraag

•Hier kunt u het formulier voor het aanvragen van het verlof downloaden. U moet dit fomulier ingevuld weer inleveren bij de directie zodat deze de aanvraag kan beoordelen en het eventuele verlof toekent.

Download: verlofaanvraag

•Hier kunt u de richtlijnen van het verlof downloaden.

Download: richtlijnen omtrent het verlof.

•Hier kunt u een formulier downloaden dat informatie geeft over het behandelen van hoofdluis en het beleid op onze school.

Download: informatie hoofdluis

Centrum voor Jeugd en Gezin

Download: Centrum voor jeugd en Gezin